Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα παρέχονται για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να θεωρούνται ως νομική, χρηματοοικονομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Παρά την προσπάθειά μας να διατηρούμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν κάνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα όσον αφορά την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες ή σχετικά γραφικά που περιέχονται σε αυτήν για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε εμπιστοσύνη που δίνετε σε αυτές τις πληροφορίες είναι αποκλειστικά και μόνον δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθυνόμαστε για απώλειες ή ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, παρεμβατικών, επακόλουθων, ειδικών, τυχαίων ή άλλων απωλειών ή ζημιών, ακόμη και αν μας ενημερώσατε για τη δυνατότητα τέτοιων απωλειών ή ζημιών.

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την καταχώρηση της ιδιοκτησίας σας στην πλατφόρμα μας και δεν θα διανεμηθούν σε τρίτους.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις μας και σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Επίσης, δεσμεύεστε να μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για παράνομους ή απαγορευμένους σκοπούς. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να τροποποιήσουμε ή να ανανεώσουμε αυτές τις Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Σας συνιστούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά για τυχόν αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Επίσης, σημειώνουμε ότι η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου μας μετά τη δημοσίευση τυχόν αλλαγών σε αυτούς τους όρους αποτελεί αναγνώριση και αποδοχή των αλλαγών αυτών.

Μέσω αυτού του ιστότοπου, μπορείτε να συνδεθείτε με άλλους ιστότοπους που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Δεν έχουμε καμία επιρροή στο χαρακτήρα, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστότοπων. Η περιλαμβανομένη σύνδεση σε οποιοδήποτε ιστότοπο δεν υποδηλώνει απαραίτητα μια σύσταση ή έναν υποστηρικτή των απόψεων που εκφράζονται σε αυτούς.

Κάθε δυνατή προσπάθεια γίνεται για να διατηρηθεί η ιστοσελίδα λειτουργική και να λειτουργεί ομαλά. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την προσωρινή αδυναμία λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω τεχνικών προβλημάτων πέρα από τον έλεγχό μας.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να διασφαλίζει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και περιορισμούς. Εμείς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας με τρόπο που να προστατεύει την ασφάλειά τους και να μην παραβιάζει τα δικαιώματά σας. Οι υπάλληλοί μας είναι εκπαιδευμένοι σχετικά με το πως πρέπει να διαχειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν θα τα αποκαλύπτουν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.”

Η κτηματομεσιτική μας εταιρεία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ασχολείται κυρίως με ακίνητα εντός της Ελλάδας. Οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά πώλησης ή ως προσπάθεια προσέλκυσης για αγορά οποιουδήποτε ακινήτου σε κάθε δικαιοδοτική αρχή όπου μια τέτοια προσφορά ή προσπάθεια θα ήταν παράνομη.

Compare listings

Compare